Manzanares International Lawyers
Манзанарес Интернешънъл Лойърс е испанско адвокатско дружество, с офиси в Испания, Обединено Кралство, Италия, Мароко и Бразилия и предоставя широк спектър от правни услуги на своите клиенти. Адвокатско съдружие Токсов и Йорданов има дългоустановено и ползотворно сътрудничество с Манзанарес, Испания.

За повече информация http://www.manzanares-es.com/