19y 03 2013
Международна продажба на стоки
Публикацията коментира установените общи правила относно най-разпространената търговска сделка международната продажба на стоки. Прави се кратък анализ на най-популярните и най-широко употребявани общи условия, изготвени от Международната търговска камара в Париж, известни под названието ИНКОТЕРМС.

виж повече »