14y 12 2012
Легализиране на публични документи издадени в чужбина
Публикацията обсъжда представянето и използването в Република България на публични документи, изготвени в чужбина и нуждата от легализацията им. Разглежда предвидените в действащото законодателство и международните договори процедури. Дава препоръки за точното прилагане на закона.

виж повече »