15y 12 2011
Двойно данъчно облагане
Публикацията коментира често срещани в практиката проблеми във връзка с избягването на двойното данъчно облагане и предлага улесняване на режима, предвиден в българското законодателство

виж повече »
21y 10 2011
Предварителният договор и някои актуални проблеми
Статията разглежда актуални проблеми в нормативната уредба на предварителния договор, съгласно действащото българско законодателство и коментира някои идеи за изменения в закона, с оглед адаптирането му към бързо развиващите се обществени отношения.

виж повече »
06y 10 2011
Сиатъл Ски Кънстракшън ООД беше обявено в несъстоятелност от Софийски градски съд
По искова молба на кредитори, представлявани от Адвокатско съдружие Тосков и Йорданов, беше постановено решение за обявяване в несъстоятелност на Сиатъл Ски Кънстракшън ООД.

виж повече »
14y 07 2011
Актуални проблеми на нотариалната практика
Адв. Иван Тосков и адв. Светослав Йорданов публикуваха статия в списание "Твоят бизнес" относно актуални проблеми на нотариалната практика и начина по който те се отразяват на гражданския оборот.

виж повече »
07y 04 2011
Нова възможност за извършване на плащания
От началото на месец Април 2011 година адвокатско съдружие Тосков и Йорданов предлага на своите клиенти възможност за извършване на плащания с кредитни карти, чрез използване на виртуалния POS терминал на този уеб сайт.

виж повече »