15y 12 2010
Производството по несъстоятелност и местния бизнес
адв. Иван Тосков и адв. Светослав Йорданов публикуваха статия в списание "Твоят бизнес" относно производството по несъстоятелност и последиците за местния бизнес от провеждането му, в условията на икономическа криза

виж повече »
16y 09 2010
Възможна втора криза на пазара за имоти в България
Съгласно проучване на Медиапул е възможно да се развие втора криза на пазара на имоти в България, която ще е породена от вторична криза както в европейската икономика, така и вследствие на влошената фискална ситуация в страната.

виж повече »
01y 07 2010
Адвокат Светослав Йорданов взе участие в бизнес форум „България – Саудитска Арабия”
Адвокат Светослав Йорданов, като представител на Тосков и Йорданов бе поканен и взе участие в бизнес форум „България – Саудитска Арабия.

виж повече »
07y 04 2010
Кредитори срещу неизправно дружество
В рамките на новообразувано дело за откриване на производство по несъстоятелност адвокатите на Тосков и Йорданов бяха ангажирани с процесуалното представителство на група от повече от 100 чуждестранни инвеститори.

виж повече »