Съдружници
адв. Иван Тосков е член на Адвокатска колегия, град Пловдив.
Завършва Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” през 2005 година с придобита образователна степен „магистър по право”. По време на следването си е участвал в практически квалификационни курсове към Адвокатска колегия на Понтеведра, Испания и е работил към Търговската промишлена палата на Сабадел, Испания. След завършването си работи като юрисконсулт в едно от най – големите български търговски дружества „Белла България” ЕАД, където предоставя комплексно правно обслужване на всичките повече от 25 търговски дружества в холдинговата структура на дружеството. По-късно работи като адвокат и старши адвокат в международна адвокатска фирма „Манзанарес Интернешънъл Лойърс”, с офиси в редица държави в Европа, Африка и Южна Америка, където предоставя правно обслужване на стотици чуждестранни и местни физически и юридически лица в областта на вещното и облигационното право, сделки с недвижими имоти, търговско и дружествено право. В момента е управляващ съдружник в Адвокатско съдружие Тосков и Йорданов.

Области на дейност: Търговско право, Търговска несъстоятелност, Дружествено право, Търговски сделки, Облигационно право, Вещно право, сделки с недвижими имоти, процесуално представителство.

Езици: Владее Български, Испански, Английски и Руски език.


адв. Светослав Йорданов е член на Адвокатска колегия, град София. Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2001 година с придобита образователна степен „магистър по право”. След завършването си работи като адвокат и съдружник в Адвокатско дружество Янева и съдружници, където предоставя правно обслужване на чуждестранни и местни физически и юридически лица.
Също така осъществява процесуално представителство като предоставя адвокатска защита по редица дела в областта на гражданското и търговското право.
По-късно работи като адвокат и старши адвокат в международна адвокатска фирма „Манзанарес Интернешънъл Лойърс”, с офиси в редица държави в Европа, Африка и Южна Америка, където предоставя правно обслужване на стотици чуждестранни и местни физически и юридически лица в областта на вещното и облигационното право, сделки с недвижими имоти, търговско и дружествено право. В момента е управляващ съдружник в Адвокатско съдружие Тосков и Йорданов.

Области на дейност: Облигационно право, Вещно право, сделки с недвижими имоти, административно право, трудово право, процесуално представителство.

Езици: Владее Български и Английски език.